hedaer
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Laboratorium betonu i betoniarnia w Warszawie

Początki przedsiębiorstwa sięgają roku 1949, kiedy zostało utworzone Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 3 – Roboty Wodne.

Początki działania przedsiębiorstwa to wykonywanie przede wszystkim robót i budowli inżynieryjno-wodnych. Zbudowaliśmy pierwszy w Polsce powojennej stopień wodny wraz z elektrownią w Brzegu Dolnym.

Firma obok robót hydrotechnicznych specjalizowała się w wykonywaniu prac z zakresu głębokiego fundamentowania obiektów i robót związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz budowli inżynieryjno – przemysłowych.

Hyrobudowa-1 zrealizowała setki obiektów w całym kraju miedzy innymi: stopnie wodne na Wisle we Włocławku i na Pilicy w Smardzewicach, Oczyszczalnię ścieków Czajka w Warszawie i wiele innych mniejszych oczyszczalni ścieków, obiekty związane z gospodarką wodną na terenie Kopalni i Elektrowni w Bełchatowie, szlaki i Stacje Metra w Warszawie, setki tysięcy pali na terenie całego kraju.

Zmiany nazwy przedsiębiorstwa wraz z jego profilem działalności oraz przekształcenia organizacyjne na przestrzeni lat wynikały z kolejnych koncepcji rozwoju gospodarczego kraju. Ostatecznie jednak, w wyniku prywatyzacji w 1991 roku powstała spółka akcyjna Hydrobudowa-1, która funkcjonuje do dziś.